CO2 kooldioxide meetinstrumenten ter vergelijking: Het grote testoverzicht!

Een CO2-detector is een handig, klein meetapparaat waarmee je het geurloze en smaakloze gas koolstofdioxide (CO2) kunt meten. Dit is in hoge concentraties schadelijk voor de mens op de lange termijn. Omdat koolstofdioxide ook door de mens zelf wordt geproduceerd, worden dergelijke meetapparatuur voornamelijk gebruikt in kamers met een hoge menselijke dichtheid.

Nauwelijks een Kantoor of een openbare instelling is niet uitgerust met een kooldioxidemeter. Maar CO2-meetapparatuur wordt ook aanbevolen in particuliere huishoudens: vooral als u met veel mensen in een relatief beperkte ruimte woont, kan de CO2-vervuiling snel toenemen. De meter laat je tijdig zien wanneer het tijd is, om opnieuw te ventileren.

Wat is koolstofdioxide (CO2)?

CO2 is een chemische verbinding van koolstof en zuurstof. CO2 is transparant, geurloos en smaakloos. Juist deze eigenschappen zorgen ervoor dat velen geen te hoog CO2-gehalte in de lucht waarnemen en zich zo onbewust blootstellen aan de gevaren van het schadelijke gas.

In zeer grote hoeveelheden wordt CO2 geproduceerd tijdens Verbranding van koolstofhoudende stoffen, met inbegrip van olie, aardgas of steenkool. Het is dus ook relevant voor Broeikasgassen en bijgevolg voor de Aardopwarming verantwoordelijk. In veel kleinere hoeveelheden wordt CO2 echter ook geproduceerd door de natuurlijke Cellulaire ademhaling van planten en levende organismen. De lucht die iemand uitademt, bestaat bijvoorbeeld voor vier procent uit koolstofdioxide.

Koolstofdioxide is een natuurlijke component van de lucht die we inademen en de wereldwijde koolstofcyclus. Het is dus absoluut onschadelijk in kleinere concentraties. Als de kooldioxidebelasting echter de kritische limieten overschrijdt, kan dit leiden tot Klachten zoals concentratiegebrek en hoofdpijn lood. In zeer hoge concentraties werkt het gas giftig, omdat het de opname van zuurstof belemmert. Bevingen en bewustzijnsverlies kunnen het gevolg zijn.

CO2-waarden in de binnen- en buitenlucht

Het CO2-gehalte in lucht wordt uitgedrukt in de unit “Delen per miljoen” (ppm) gespecificeerd. De gebruikelijke CO2-concentratie in de buitenlucht is 400 ppm, wat overeenkomt met een waarde van 0,04 procent.

Wat de binnenlucht betreft, is een CO2-gehalte tot 800 ppm als goed. Als de waarde hoger is dan 1.400 ppm, wordt de kwaliteit van de binnenlucht als vrij laag beschouwd. Bij een CO2-concentratie van 15.000 ppm Mensen nemen ongeveer 40 procent minder zuurstof op dan normaal. Dit is een zeer kritische waarde. Een concentratie van meer dan 80.000 ppm is dodelijk: Binnen ongeveer 30 tot 60 minuten kan dit tot de dood leiden.

CO2-meters komen vaak voor in kantoren en openbare voorzieningen te gebruiken. Vanwege het grote aantal mensen in een besloten ruimte, moet ervoor worden gezorgd dat twijfelachtige waarden niet worden overschreden. Dit kan voorkomen worden door voldoende ventilatie. Als richtlijn geldt dat werknemers niet meer mogen doen dan de Maximale waarde van 5.000 ppm worden blootgesteld. Wel is het raadzaam om vanaf een waarde van ongeveer 1.000 ppm in te grijpen en de luchtkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door langdurige gesprongen ventilatie.

Voorzichtigheid: Onderschat niet hoe snel het CO2-gehalte kan stijgen! Als een enkele persoon zich in een afgesloten ruimte van ongeveer vier vierkante meter bevindt met 500 ppm CO2, de waarde verdubbelt binnen slechts 45 minuten. Daarnaast zijn mensen met een verhoogd CO2-gehalte in de lucht Adem sneller, die op zijn beurt meer CO2 uitstoot. De waarde stijgt niet lineair, maar veel sneller dan verwacht.

Goed om te weten: Als je in een nieuw gebouw woont, weet je het meest goede isolatie zeker te waarderen. Het helpt je immers om warmte op te slaan en daarmee de stookkosten te verlagen. Dit heeft echter ook een nadeel: met de warmte worden tegelijkertijd vervuilende stoffen in de lucht – waaronder CO2 – opgeslagen. SpeerIn nieuwbouw is regelmatige ventilatie dus onvermijdelijk.