Bescherming van gebouwen – informatie, voordelen en maatregelen

Vochtmeter in gebruik

Bouwbescherming is een hele reeks maatregelen, die allemaal maar één doel hebben: Je eigen huis moet duurzaam beschermd zijn tegen vocht in de voegen, het metselwerk en de muren. Als water zich daar kan ophopen, zal zich uiteindelijk schimmel vormen, die zich van daaruit over het hele huis kan verspreiden.

Dit heeft niet alleen hygiënische en visuele nadelen, maar heeft zelfs een negatief effect op de gezondheid van alle bewoners. Om dit te voorkomen, moet al aandacht worden besteed aan een goede constructiedroging tijdens de woningbouw, waarbij restvocht uit de werkmaterialen (gips, dekvloer, enz.) wordt verwijderd. Maar vooral in oude gebouwen is een te hoge luchtvochtigheid een veel voorkomend probleem – gelukkig helpt bouwbescherming hier ook.

De voordelen van gebouwbeveiliging

Bijna alle schademechanismen die kunnen optreden op de minerale bouwmaterialen van een huis zijn terug te voeren op bestaand vocht. Zo wordt het water via het zogenaamde capillaire systeem van buitenaf naar het binnenste van de bouwmaterialen geleid, waar het vervolgens lelijke nawerkingen heeft. Corrosie en schimmel zijn veel voorkomende gevolgen die ten koste van alles moeten worden vermeden. Iedereen die al betrokken is bij preventieve bouwbeveiliging zal gebruik kunnen maken van de volgende voordelen:

  • relatief lage onderhouds- en reparatiekosten
  • permanent behoud van optische hooglichten
  • langere levensduur van het betreffende object
  • Kostenbesparing door lage energiekosten

Het is daarom de moeite waard om de bescherming van het gebouw en de mogelijkheden ervan vooraf te behandelen, alleen al om kostenredenen. Maar zelfs als de eerste schade al is vastgesteld, kan grote schade vaak worden voorkomen met behulp van moderne bouwbeschermingsmaatregelen. Het is echter belangrijk om zo snel mogelijk te reageren. Zodra verontreinigende stoffen zich dieper in de bouwmaterialen hebben genesteld, kunnen ze niet worden verwijderd zonder grotere inspanning (en bijbehorende kosten).

Waar helpt bouwbescherming echt?

De natuur is de grootste vijand van een huis, omdat de buitenwereld veel gevaren met zich meebrengt voor de bouwmaterialen. Afhankelijk van waar het object zich precies bevindt en hoe de directe omgeving eruit ziet, kunnen veel verschillende elementen werken. Daarom is het des te belangrijker om de bescherming van gebouwen integraal aan te pakken en passende maatregelen te nemen. Hiermee kunt u uw gebouwen beschermen tegen onder andere de volgende problemen:

  • Schade door zure regen
  • Zoutstralen
  • Corrosie van wapeningsstaal
  • Aantasting door schimmel, algen, mos en ander vuil
  • Vorst-de-icing zoutschade
  • Uitslag

Bovendien kan zelfs graffiti, vooral in grote steden, een onnodig probleem worden, omdat de verf in de kleinste scheuren doordringt en zich daar nestelt. Bij temperaturen onder nul zet het volume uit en dus verhoogt het constant en langdurig de scheuren, waardoor de muren vervallen raken. Daarnaast ontstaat er ruimte voor meer vocht, wat vervolgens verdere schade veroorzaakt. Ook hier kunnen preventieve maatregelen deze problemen vooraf voorkomen en ervoor zorgen dat er überhaupt geen grotere scheuren kunnen ontstaan.

Let op scheuren en voegen

Elk gebouw zal jaren en decennia met andere problemen moeten worstelen, want zonder preventieve bouwbeschermingsmaatregelen knagen de metaforische tand des tijds aan de bouwmaterialen. Dit veroorzaakt vaak kleinere en grotere scheuren in het metselwerk, die niet alleen zorgen voor vochtinval, maar ook de stabiliteit van een gebouw negatief kunnen beïnvloeden. Het volgende geldt: Als je grote scheuren in een object ontdekt, is de kans op verdere kleinere, nog niet sterk zichtbare scheuren erg groot. Ook hier treden de verschillende maatregelen van bouwbescherming in werking door de scheuren te dichten door middel van geschikte processen en producten en de wrijvingsstabiliteit van de bouwmaterialen te herstellen.

Voegen zijn ook een frequent aanvalspunt voor vuil en vocht, dus het is geen wonder dat ze bijzonder efficiënt worden behandeld in de bouwsector. Maar ook hier kan over een langere periode schade ontstaan, wat dan zonder reparaties verdere gevolgen heeft. dit met zich meebrengen. Omdat de voegen zich vaak tussen verschillende bouwmaterialen bevinden, kunnen vaak alleen gespecialiseerde bedrijven met de nodige knowhow helpen. Afhankelijk van de vereisten en locatie moeten verschillende materialen worden gebruikt om de verbindingen te repareren.

Het draait allemaal om de juiste gebouwdroging

Een van de meest voorkomende redenen waarom verdere bouwbeschermingsmaatregelen in een vroeg stadium moeten worden genomen, is gewoon slechte drainage nadat de schaal is opgericht. Tijdens de bouw worden de verschillende bouwmaterialen gemengd met water om ze bruikbaar te maken – mortel, gips en dekvloer zijn slechts enkele voorbeelden. Hierdoor blijft er altijd wat restvocht achter, dat meestal enkele weken droogt voordat de schaal verder wordt verwerkt. Voor een sneller proces worden vaak zelfs bouwdrogers gebruikt, maar die moeten nog vier tot zes weken in gebruik blijven.

Door tijdgebrek, slechte planning of onwetendheid wordt het lange droogproces echter soms achterwege gelaten, zodat er nog vocht in de bouwmaterialen zit. Dit veroorzaakt niet alleen in een vroeg stadium kleine scheuren in de muren, maar ook schimmels nestelen zich graag in de kleine gaatjes gevuld met water. Als dit te laat wordt ontdekt, kunnen zelfs uitgebreide herstelmaatregelen nodig zijn. Het is daarom des te belangrijker om de tijd te nemen bij het bouwen van een huis en te vertrouwen op het effect van het drogen van gebouwen.

Bestrijding van schimmelbesmetting

Zelfs als schimmelculturen zich al in de muren hebben gevestigd, moet u zo snel mogelijk bouwbeschermingsmaatregelen nemen. Hier helpen vaak gespecialiseerde bedrijven, die in staat zijn om het vocht uit de bouwmaterialen te halen met behulp van verschillende apparaten en producten en zo de schimmel van zijn levensonderhoud te beroven. Tegelijkertijd is het echter belangrijk dat niet alleen vocht en schimmel worden verwijderd, maar ook de mogelijke scheuren in het metselwerk worden onderzocht en indien nodig worden gesloten.

Hiervoor zijn verschillende coatingsystemen op de markt te vinden, die al preventief bruikbaar zijn, maar ook voor renovatie kunnen worden ingezet. Deze speciale coatings zorgen voor een groter oppervlak waar vocht uit de lucht bezinkt voordat het later weer in de binnenlucht wordt vrijgegeven. Dit voorkomt de verdere penetratie van water in de bouwmaterialen en kan zo het huis met succes beschermen.