Luchtkwaliteit meetinstrumenten ter vergelijking: Het grote testoverzicht!

De kwaliteit van de lucht – zowel binnen als buiten – heeft een onvoorstelbaar grote invloed op ons welzijn. De lucht die we inademen is niet alleen zuurstof, maar bevat tal van andere deeltjes en elementen, waaronder Fijnstof, koolstofdioxide (CO2), koolmonoxide (CO), VOS (vluchtige organische stoffen) en formaldehyde.

Al deze extra componenten van de lucht zijn op zichzelf niet schadelijk voor de gezondheid. Als ze echter in een te hoge concentratie aanwezig zijn en bepaalde limieten overschrijden, hebben ze: negatieve effecten op het menselijk organisme. Symptomen van overmatige niveaus van verontreinigende stoffen in de lucht beginnen met Concentratieproblemen, vermoeidheid en milde hoofdpijn.

Als we op de lange termijn worden blootgesteld aan de verontreinigende stoffen, chronische klachten trouw. Deze omvatten: Aandoeningen van de luchtwegen en aantasting van de longfunctie. In extreme gevallen, overmatige vervuiling giftig en zelfs dodelijk , bijvoorbeeld in het geval van koolmonoxidevergiftiging.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende luchtverontreinigende stoffen.

Koolstofdioxide (CO2)

Kooldioxide – ook wel CO2 genoemd – is een chemische verbinding van koolstof en zuurstof die van nature in de lucht voorkomt. Het gas wordt onder andere geproduceerd tijdens de Cellulaire ademhaling van planten en levende organismen, ook door de mens zelf.

In veel hogere concentraties wordt koolstofdioxide geproduceerd door de industrie: Verbranding van koolstofhoudende stoffen zoals olie, aardgas en kolen.

Gezondheidsrisico’s &symptomen

Hoe meer koolstofdioxide er in de lucht zit, hoe minder zuurstof door het lichaam kan worden opgenomen.

Van een CO2-gehalte van ongeveer 1.400 ppm (parts per million) De eerste symptomen kunnen merkbaar worden: als je jezelf lange tijd blootstelt aan deze verhoogde stress, kan dit leiden tot Gebrek aan concentratie komen. Dit maakt het ook mogelijk milde hoofdpijn en vermoeidheid begeleiden.

Bij een nog hogere concentratie moet je verhoogde hartslag en bloeddruk berekenen. De intensiteit van de hoofdpijn neemt toe en kan worden veroorzaakt door een Duizeligheid begeleid worden. In extreme gevallen, Tremoren, anesthesie, flauwvallen en visuele problemen.

CO2-limieten

 • tot 1.400 ppm: onschadelijk
 • vanaf 1.400 ppm: milde hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen
 • vanaf 10.000 ppm: ernstige hoofdpijn, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk
 • vanaf 30.000 ppm: visuele problemen, anesthesie, flauwvallen
 • vanaf 80.000 ppm: dood door verstikking

Maatregelen tegen kooldioxide

Als u een verhoogd CO2-niveau in de lucht opmerkt, is de eenvoudigste maatregel ook het meest effectief: Haal een frisse neus!

Open ramen en deuren om ervoor te zorgen dat: zuurstofrijke lucht kan de kamer binnenkomen. Als je een CO2-meter bij de hand hebt, zie je snel hoe de concentratie abrupt daalt door gerichte ventilatie.

Fooi: CO2-meetapparatuur is vooral in kantoren onvermijdelijk. Vooral in kantoortuinen kan het kooldioxidegehalte snel stijgen als de ramen gesloten zijn. Werknemers merken vaak na enige tijd de eerste signalen op zoals vermoeidheid en concentratieproblemen, maar slechte lucht wordt hier zelden de schuld van gegeven.

Een CO2-alarm doet denken aan frequente ventilatie en verhoogt zo het concentratievermogen van de werknemers en tegelijkertijd de efficiëntie van het bedrijf. Positieve bijwerking: Het risico op besmetting met verkoudheid en andere ziekten neemt ook af wanneer de CO2-waarde laag is.

Formaldehyde (HCHO)

Op Formaldehyde (HCHO) – ook wel methaan genoemd – is een gasvormige stof die door tal van Lijmen en oplosmiddelen wordt vrijgegeven. Vooral in meubels en bouwmaterialen van de jaren 1960 en 1970 zijn vaak goedkope stoffen te vinden die nog steeds vandaag overtreft de gevaarlijke irriterende stof. Ook in goedkoop textiel en in ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen formaldehyde is aanwezig ondanks strikte wettelijke limieten.

Gezondheidsrisico’s en symptomen

Het allergeen formaldehyde irriteert de menselijke slijmvliezen en kan gemakkelijk leiden tot infecties. Als u gedurende een langere periode aan de gevaarlijke stof wordt blootgesteld, kunt u ook chronische aandoeningen van de luchtwegen het resultaat. Bovendien kon het Federaal Instituut voor Risicobeoordeling in 2006 kankerverwekkende werking van formaldehyde bewijzen. Sindsdien is de stof geclassificeerd als carcinogeen.

Formaldehyde limieten

 • 0,01 – 1,6 ppm: Irritatie van ogen en neus
 • 2 – 3 ppm: Steken in de neus, ogen en achterkant van de keel
 • 4 – 5 ppm: verhoogde tranenvloed
 • 10 – 20 ppm: kortademigheid, verbranding in de keel, hoesten
 • vanaf 30 ppm: levensgevaar

Maatregelen tegen formaldehyde

Hoewel je de oorlog kunt verklaren aan koolstofdioxide door simpelweg te luchten, is formaldehyde niet zo eenvoudig te elimineren. Het probleem is dat het geleidelijk wordt vrijgegeven door bepaalde stoffen. Toch kunnen we hier helpen Luchtfilter met fotokatalytisch filter.

Het is echter efficiënter en duurzamer om Detecteer en elimineer de oorzaak van de hoge formaldehydebelasting. Onder bepaalde omstandigheden zal een oud meubelstuk of een spaanplaat die in de muur is geïnstalleerd, de stof ontgassen. Met dat laatste ontkom je helaas niet aan een verbouwing als je op termijn de oorlog wilt verklaren aan formaldehyde.

Fooi: Let bij het kopen van meubels en bouwmaterialen altijd op de “Blauwe Engel” zegel. Dit wordt toegekend door het Federaal Milieuagentschap en identificeert materialen die weinig of in het beste geval geen formaldehyde afgeven.

Fijnstof (PM)

Fijnstof ligt al enkele jaren op ieders lippen en niet in de laatste plaats vanwege het dieselschandaal. Politici erkennen al lang de schadelijke effecten van kleine stofdeeltjes in de lucht en proberen dit te doen door Milieuzones en rijverboden Om meesters te worden.

Fijnstof is een vreemd lichaam in de lucht dat wordt opgeslagen in drie verschillende maatcategorieën De volgende zijn geclassificeerd:

Pm10: grote deeltjes met een aerodynamische diameter tot 10 micron
PM2,5: kleine deeltjes met een aerodynamische diameter tot 2,5 micron
ultrafijne deeltjes: Deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 0,1 micrometer

Fijnstof bijvoorbeeld uitgebracht door automotoren. Het is ook een Bijproduct van industriële verbrandingsprocessen. De landbouw wordt ook beschouwd als een van de grootste producenten van fijnstof.

Gezondheidsrisico’s en symptomen

Als je fijnstof inademt, is de kleine Vreemde lichamen vinden hun weg naar je luchtwegen, longen en zelfs bloedbaan. Het volgende is van toepassing: Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker ze zijn voor de gezondheid.

Bij een lagere concentratie, geïrriteerde slijmvliezen, evenals ontsteking van de keel, luchtpijp en bronchiën het resultaat. Als u gedurende een langere periode aan de kleine deeltjes wordt blootgesteld, kan dit optreden in chronische aandoeningen van de luchtwegen resultaat.

Zeker wanneer het fijnstof steeds meer uit de kleine PM2.5 deeltjes bestaat, kan het makkelijk. in de bloedbaan komen en verander de aard van je bloed. Het risico van Infarct of beroerte om te lijden neemt toe als gevolg. Zelfs ziekten zoals Alzheimer en diabetes worden soms geassocieerd met verhoogde fijnstofvervuiling.

Onderschat de negatieve effecten van fijnstof niet! Volgens de Global Burden of Disease Studie, die werd uitgevoerd door de Amerikaanse elite-universiteit Harvard in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, telt Fijnstof in Duitsland behoort tot de top 10 van meest voorkomende gezondheidsrisico’s.

EU-grenswaarden voor zwevende deeltjes

 • PM10: De gemiddelde limiet is 40 μg / m³. Een fijnstofconcentratie van 50 μg/m³ mag niet vaker dan 35 dagen per jaar worden overschreden.
 • PM2,5: De gemiddelde grenswaarde ligt sinds januari 2020 op 20 μg/m³

Goed om te weten: Vooral in Grote steden mensen worden vaak blootgesteld aan een sterk verhoogde concentratie fijnstof. Als de officiële meetpunten verontreiniging detecteren die de EU-grenswaarden overschrijdt, moet de verantwoordelijke stad Actieplannen, rijverboden of milieuzones ingrijpen.

De volgende video laat precies zien hoe het Federaal Milieuagentschap de luchtkwaliteit bepaalt:

YouTube

Door de video te laden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Maatregelen tegen fijnstof

Als u kritieke fijnstofniveaus in uw huishouden bepaalt, vaak alleen speciale Luchtreiniger. Aan de ene kant kun je kiezen tussen elektrische apparaten die de lucht aanzuigen en filteren. Aan de andere kant kun je ook zogenaamde Ophangfilter die meestal op de kachel worden geplaatst. De lucht circuleert door de kachel en fijnstofdeeltjes komen vast te zitten in het filter.

Het biedt ook een remedie Plant. Zorg er bij het kopen voor dat de plant van uw keuze zo groot mogelijk, kleverig blad heeft. Net als bij de eerder genoemde luchtfilters kleven er fijnstofdeeltjes en andere vreemde voorwerpen aan. Het enige wat je hoeft te doen is de plant af en toe af te vegen met een vochtige doek of af te spoelen onder de douche.

Als u in een grote stad woont of direct aan een drukke straat, kunt u ook uw recht op schone lucht uitoefenen. Als u herhaaldelijk sterk verhoogde deeltjeswaarden meet, moet u deze registreren en neem contact op met de verantwoordelijke gemeente met uw documentatie. Volgens een arrest van het Bundesverfassungsgericht uit 2007 is het Hof verplicht om vervolgens passende actieplannen te initiëren. Informatie over fijnstofmeetapparatuur vindt u hier…

TVOC / VOC

VOC kan verwijzen naar: “Vluchtige organische stoffen” en vertaalt zich als “vluchtige organische stoffen”. De term TVOC wordt meestal als synoniem gebruikt en staat voor “Total Volatile Organic Compounds”.

Vluchtige organische stoffen zijn: gasvormige en dampvormige stoffendie veilig zijn in kleine concentraties. VOS omvatten koolwaterstoffen, aldehyden, organische zuren en alcoholen. Deze stoffen komen vrij door een breed scala aan materialen, waaronder: Lijmen, oplosmiddelen, vernissen en verven.

Het probleem met VOC-meting is dat alleen de totale concentratie wordt bepaald Wordt. Huishoudelijke meetinstrumenten maken geen onderscheid om welke stoffen het gaat. Toch is VOS-meting een goed referentiepuntom de luchtkwaliteit te bepalen. Als vuistregel geldt: Hoe meer vreemde voorwerpen in de lucht, hoe ongezonder het is.

Gezondheidsrisico’s en symptomen

Hoe meer vluchtige organische stoffen, hoe minder zuurstof er in de kamerlucht zit. Vanwege het gebrek aan zuurstof, Symptomen zoals vermoeidheid, gebrek aan concentratie, hoofdpijn en slaapstoornissen lijken. Deze bijwerkingen van slechte binnenlucht worden samengevat onder de generieke term Sick Building Disease.

Als in uw huishouden bijzonder gevoelige personen Wonen – inclusief ouderen, jonge kinderen en mensen met chronische ziekten – je moet vooral op je hoede zijn. Een kritische VOS-concentratie kan het organisme verzwakken en zo een verhoogd gezondheidsrisico vormen.

Maatregelen tegen VOS

VOC kan beide vrijgekomen uit voorwerpen in je huishouden, maar ook uit externe bronnen worden. Kortom, als u een verhoogd VOC-niveau opmerkt en de ramen opent, kan dit verbetering of verslechtering veroorzaken.

Hier is een Luftqualität meetinstrument bijzonder geschikt. U kunt nauwkeurig meten of ventilatie verlichting biedt of niet. Dan zit de VOC-bron in je eigen huishouden. U moet het onmiddellijk opsporen en indien mogelijk verwijderen. Als ventilatie daarentegen een verslechtering van de luchtkwaliteit veroorzaakt, moet u ingesteld op luchtfilters en houd de VOC-waarden goed in de gaten. Niet ventileren is allerminst een oplossing: het CO2-gehalte zou sterk stijgen. Uiteindelijk zou je VOC gewoon hebben vervangen door een andere vervuiler.

Radon, koolmonoxide en Co.: Giftige gassen

Veel mensen gaan er ten onrechte van uit dat gas gelijk staat aan gas. Deze misvatting kan fatale gevolgen hebben, vooral als het gaat om het meten van de luchtkwaliteit.

Terwijl sommige gassen – waaronder Radon – pas na langere tijd schadelijk zijn voor de gezondheid, kunnen andere gassen bij een onopgemerkt lek in enkele minuten tot de dood leiden. De tweede categorie valt vooral Koolmonoxide (CO).

Gassen zoals radon kunnen worden gedetecteerd met een luchtkwaliteitsmeter. Hoewel slechts een paar modellen deze functie hebben, kan het handig zijn als u zich in een gebied zwaar vervuild met radon leven. Deze omvatten bijvoorbeeld het Beierse Woud en de uitlopers van de Alpen richting München, waar radon van nature in grote hoeveelheden in de bodem voorkomt.

Als, aan de andere kant, Koolmonoxidebronnen in uw huishouden, moet u dringend vertrouwen op een echte CO-detector. Als bijvoorbeeld het luchtafvoersysteem defect is, kan de romantische open haard snel een gevaar worden. Als het koolmonoxide zich ophoopt en je merkt het niet, in het ergste geval Dood door verstikking het resultaat. Een CO-detectoren wordt aan de muur gemonteerd en meet continu de koolmonoxidebelasting. Net als een rookmelder waarschuwt het apparaat u tijdig voor het transparante en geurloze gas.