Luchtvervuiling voorkomen – deze tegenmaatregelen helpen

Luchtvervuiling vermijden

Luchtvervuiling is een wereldwijd probleem dat elk jaar enkele miljoenen mensen doodt[1]. De oorzaken van vervuilde lucht zijn vooral te wijten aan de mens: industrie, transport, landbouw en kolencentrales stoten schadelijke deeltjes en gassen uit, zoals stikstofoxiden, roet of fijnstof. We inhaleren dit mengsel onvermijdelijk en onze gezondheid wordt er fundamenteel door aangetast. Er is geen ander alternatief een oplossing voor het probleem is nodig!

Welke beleidsmaatregelen kunnen luchtvervuiling helpen voorkomen? En wat kunnen we persoonlijk doen in het dagelijks leven om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Milieumaatregelen tegen luchtverontreiniging

Vergeleken met veel andere landen is de kwaliteit van de lucht in Duitsland nu relatief goed. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan verschillende milieubeleidsvoorschriften om verontreinigende stoffen in de industrie en het vervoer te beperken. Het land kan echter niet op zijn lauweren rusten, want perfectie is nog ver weg. In veel grote steden over de hele wereld is de situatie nog steeds vergelijkbaar met die van het Ruhrgebied kort na de industrialisatie. En ook in dit land worden de gespecificeerde EU-grenswaarden voor fijnstof vaak ernstig overschreden.[2].

Luchtvervuiling kent ook geen grenzen – verontreinigende stoffen kunnen zich over honderden tot duizenden kilometers verspreiden. Het is dus uiteindelijk de verantwoordelijkheid van alle staten om te zorgen voor betere lucht door middel van technische vooruitgang en strengere richtlijnen.

De volgende maatregelen op beleidsniveau kunnen bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit:

 • strenge vervuilingsbeheersing voor industriële installaties en kolencentrales
 • Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen en olie
 • Overschakelen op hernieuwbare energie (wind-, waterkracht- en zonne-energie)
 • Verbeterde filter- en katalysatortechnologie om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen
 • Bevordering van openbaar (lokaal) vervoer en uitbreiding van fietspaden
 • Verlaging van de prijzen voor het openbaar vervoer (bus, trein, tram, enz.)
 • Verkeersbeperkingen binnen grote steden
 • Maximumsnelheid op snelwegen
 • Bij acute luchtvervuiling en smog: rijverbod
 • Financiering en bevordering van milieueducatie

Actief tegen luchtvervuiling – iedereen kan iets doen!

Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van politici om te zorgen voor schone lucht met passende regelgeving. Maar dat is nog niet alles! We dragen allemaal bij aan luchtvervuiling door onze acties – en dus ligt het ook in onze macht om tegenmaatregelen te nemen. Dit werkt door bewuste keuzes te maken.

Mobiliteit en vervoer

(Niet alleen) in Duitsland maakt de auto bijna deel uit van de basisuitrusting in het leven – elke tweede persoon rijdt hier zijn eigen auto. De voordelen voor velen liggen voor de hand: meer tijd en flexibiliteit. Wat velen echter niet openlijk toegeven, is dat er ook een flinke portie gemak en gewoonte achter zit. Hierdoor zijn veel bestuurders niet echt afhankelijk van hun voertuig. Dit geldt vooral voor mensen die in de buurt van steden wonen en werken.

Dit betekent niet dat je het helemaal zonder je auto moet doen. Maar door kleine veranderingen in je mobiliteitsgedrag kun je al veel doen voor schone lucht:

 • Beperk autoritten of gebruik de auto echt alleen in geval van nood
 • Carpoolen
 • overstappen op het openbaar vervoer
 • meer Fietsen en wandelen
 • doen zonder dieselvoertuigen
 • Snelheid verlagen
 • onderhoud het voertuig en gebruik het voor een lange tijd

Als je in of in de buurt van een stad woont, kun je proberen het zonder auto te doen. Geloof me, je zult eraan wennen! Uiteindelijk bescherm je niet alleen het milieu, maar ook je financiën. Want je bespaart niet alleen benzine, maar ook kosten voor verzekering, reparaties, aanschaf- en parkeerkosten. Als je dit allemaal bij elkaar optelt, kom je altijd goedkoper weg met het openbaar vervoer. Er is ook nog een andere positieve kant aan het thuislaten van de auto: je beweegt meer en leeft daardoor.Zondaars.

Energie en verwarming

Door energie te besparen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, draag je automatisch bij aan het verminderen van luchtvervuiling. Daarnaast bespaar je hier weer geld.

De volgende maatregelen kunnen de luchtverontreiniging in de energiesector verminderen:

 • efficiënte thermische isolatie
 • vooral in de winter: correct verwarmings- en ventilatiegedrag
 • Gebruik huishoudelijke apparaten met een laag energieverbruik (energie-efficiëntieklasse A)
 • Gebruik apparaten spaarzaam
 • Doe de lichten uit bij het verlaten van het huis of bij daglicht
 • Vermijd houtverbranding, bijvoorbeeld in de tuin of in open haarden
 • Vermijd elektrische verwarming en stralingsverwarmers
 • overstappen naar een groene stroomleverancier. Zo worden de individuele lidcoöperaties van de Bürgerwerke aanbevolen. Hier is de stroomopwekking in handen van burgers en je kunt er zeker van zijn dat er geen groot energiebedrijf achter zit.

Huishouden en levensstijl

De link lijkt misschien niet meteen duidelijk, maar het feit is: door ons consumentengedrag hebben we direct invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Consumptiegoederen – of het nu gaat om voedsel, technologie, cosmetica of kleding – moeten worden geproduceerd en vervoerd. Dit vereist grondstoffen, land en energie en in de meeste gevallen gebeurt dit tegenwoordig industrieel. Al deze processen veroorzaken vervuilende emissies.

Bewust gebruik en gebruik van hulpbronnen helpt daarom om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen en luchtvervuiling tegen te gaan. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

 • Doe dingen zelf in plaats van te kopen: Of het nu gaat om schoonmaakmiddelen, cosmetica, brood of tomatensaus – de mogelijkheden om consumptiegoederen te produceren uit grondstoffen zijn groot. De voordelen: het is gezonder, milieuvriendelijk, leuk en zelfs makkelijk voor de portemonnee. Inspiraties zijn er bijvoorbeeld genoeg bij smarticular of Utopia.
 • Regionaal is de eerste keuze: Koop uw producten meestal lokaal en regionaal. Hoe dichter bij de productielocatie, hoe beter het is voor de lucht, omdat lange transportroutes worden geëlimineerd.
 • Bewaar verpakking: De productie van verpakkingen verbruikt veel energie en grondstoffen en leidt tot vervuilende emissies. Door verpakkingen – met name plastic – te besparen, draagt u automatisch bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
 • Recycling, compostering, recycling. Gooi uw afval gewetensvol weg. Recyclebare materialen moeten dienovereenkomstig worden gerecycled, bijvoorbeeld plastic, papier, aluminium en organisch afval. In het bijzonder is organisch afval te goed om weg te gooien – het betekent composteren en gebruiken voor balkon en tuin!
 • Gebruik milieuvriendelijke vernissen, verven en reinigingsmiddelen: conventionele producten bevatten schadelijke verontreinigende stoffen die verdampen tijdens het drogen. Dit leidt tot de vervuiling van de binnenlucht in uw directe omgeving. Gebruik daarom alleen milieuvriendelijke varianten. Eenvoudige huishoudazijn of een zelfgemaakte citrusazijn allesreiniger werkt als reinigingsmiddel
 • Trend naar soberheid: “Less is more” – het gezegde klinkt misschien uitgeput, maar het is waar! Door kwaliteit boven kwantiteit te stellen, bescherm je niet alleen de lucht en het milieu, maar word je ook automatisch gelukkiger.

Lucht thuis zuiveren

Bewuste consumptie en actie is belangrijk om luchtvervuiling op de lange termijn tegen te gaan. Om te zorgen voor schone lucht in uw eigen vier muren, kunt u ook een luchtreiniger gebruiken. Deze apparaten leiden de kamerlucht door een geavanceerd filtersysteem en zijn zo in staat om deze te bevrijden van schadelijke deeltjes en gassen. Deze omvatten fijnstof, stof, rook, pollen en allergenen.

Wanneer het gebruik van een apparaat zinvol is en meer over het onderwerp, kunt u dit te weten komen in onze categorie “Luchtreinigers”