Wat is fijnstof? – Vervuilers en effecten op onze gezondheid

Fijnstof

Het is niet zichtbaar voor het blote oog en daarom des te verraderlijker: fijnstof. Dit zijn fijne gesuspendeerde vaste stoffen die worden verdeeld in de lucht die we inademen en onze gezondheid in gevaar brengen. Deze worden bijvoorbeeld veroorzaakt door uitlaatgassen van auto’s of andere materiaalconversieprocessen in de industrie en landbouw. Afhankelijk van de diameter is fijnstof verdeeld in verschillende fracties: PM10PM2,5 en PM0,1.

Grote steden ondergedompeld in zware, grijze waas die simpelweg niet willen verdwijnen. Chaotisch verkeer. Mensen dragen mondkapjes om zichzelf te beschermen tegen dit niveau van luchtvervuiling…

Je kent zulke beelden waarschijnlijk ook van televisie. De waas wordt smog genoemd. en fijnstof speelt daarbij een essentiële rol. Fijnstofvervuiling is echter niet altijd zo zichtbaar en is niet alleen een probleem in opkomende landen zoals China of India – maar ook hier in Duitsland.

Wat is fijnstof?  En welke effecten heeft deze last op ons lichaam? In dit bericht leer je alles wat je moet weten over fijnstof!

Fijnstof – wat is het?

Fijnstof verwijst naar zeer kleine gesuspendeerde vaste stoffen die zich in de omgevingslucht bevinden en bestaan uit zowel vaste als vloeibare deeltjes. Door hun lage massa zinken ze niet meteen naar de grond, maar zweven eerst voor een lange tijd in de atmosfeer. Hoe ze aanzienlijk bijdragen aan luchtvervuiling [int. LINK] op.

Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen primair en secundair fijnstof. Primair betekent dat de deeltjes rechtstreeks uit de bron van de verontreinigende stof, zoals een motorvoertuig, vrijkomen bij verbrandingsprocessen of dergelijke. Als ze echter het gevolg zijn van chemische reacties van deze uitgestoten primaire stoffen, bijvoorbeeld stikstofoxiden of ammoniak, wordt dit secundaire deeltjes genoemd. Beide varianten zijn even problematisch voor de gezondheid – omdat hier minder de oorsprong een rol speelt, maar eerder de grootte van de deeltjes.

Om deze reden is fijnstof (Engels: fijnstof, PM) verdeeld in verschillende fracties naar diameter:

 • PM10: minder dan 10 μm (grove fractie)
 • PM2,5: minder dan 2,5 μm (fijne fractie)
 • PM0,1: minder dan 0,1 μm (ultrafijne deeltjes)

Ter vergelijking: een mensenhaar heeft een diameter van ongeveer 70 μm. Fijnstof is dus tot in detail onzichtbaar voor onze ogen. Pas als de concentratie fijnstof boven een bepaald niveau stijgt, zien we de vervuiling in de vorm van smog.

Veroorzaker

Fijnstof wordt vooral veroorzaakt door de mens, meer bepaald door processen in transport, industrie, huishoudens en landbouw.

Belangrijke bronnen van fijnstof zijn:[1]:

 • Automobiles
 • Kolengestookte en stadsverwarmingsinstallaties
 • Veehouderij
 • Bulk material handling
 • Kachels en verwarming in huishoudens
 • Industriële processen, zoals staal, farmaceutica, kunststoffen

Daarnaast kan primair fijnstof ook op natuurlijke wijze de lucht in komen. Deze omvatten vulkanen, bodemerosie, bosbranden of aerosolen uit oceanen.

Fijnstof uit het verkeer

Fijnstof kent geen grenzen – het verspreidt zich buiten de plaats van herkomst. Toch is de fijnstofvervuiling bijzonder hoog in steden. Dat komt vooral door het wegverkeer. Door verbrandingsprocessen worden door de motoren veel vervuilende stoffen de lucht in geslingerd. De grootste zondaars zijn nog steeds dieselmotoren, die gevaarlijk dieselroet afgeven. Maar het zijn niet alleen de motoren van motorvoertuigen die fijnstof afgeven. Ook de slijtage van banden en remmen, bodemerosie en stof dat van de wegen dwarrelt, dragen bij aan de vervuiling.

Fijnstof uit de landbouw

Landbouw als directe bron van luchtvervuiling wordt vaak ten onrechte onderschat. Dit geldt ook voor fijnstofvervuiling. Door StKunstmestbemesting, massale veehouderij en het spuiten van pesticiden geven stoffen af in de lucht die bijdragen aan de vorming van secundair fijnstof. Het gaat met name om stikstofoxiden en ammoniak.

Gezondheidseffecten

Fijnstof heeft een aanzienlijke invloed op onze gezondheid. De reden: bij elke ademhaling komen de kleine deeltjes onze luchtwegen binnen. Afhankelijk van de fijnstoffractie – en dus de grootte – hebben ze verschillende effecten op ons organisme.

De relatief grote PM10 Deeltjes sluipen door onze neusholten in de bronchiën, waar ze slijmvliezen kunnen irriteren en tot ontstekingen kunnen leiden. Nog gevaarlijker is PM2,5, die doordringt in bronchiolen en longblaasjes. De ultrafijne PM0,1 In feite zijn deeltjes zo klein dat ze via de longen in de bloedbaan kunnen komen en van daaruit in het hele lichaam.

De gevolgen voor de gezondheid zijn verschillend. Deze omvatten:[1,3]:

 • Mucosale irritatie
 • Ontsteking van de luchtwegen
 • Schade aan longweefsel
 • Plaquevorming in de bloedvaten
 • Aantasting van het autonome zenuwstelsel
 • Kanker

Een recente studie suggereert dat langdurige blootstelling aan PM2,5 verhoogt het risico op kanker in verschillende organen[4]. Bovendien konden celkweekexperimenten aantonen dat fijne stofdeeltjes ongecontroleerde celreacties veroorzaken.[3] – en deze kunnen op de lange termijn leiden tot kanker. Deze effecten van fijnstof zijn niet verrassend, omdat er een sterke parallel is met sigarettenrook.

Grenswaarden voor zwevende deeltjes

Vanwege de negatieve effecten op de menselijke gezondheid zijn de EU-grenswaarden van toepassing op de deeltjesfracties PM10 en PM2,5. De concentraties van de deeltjes worden in Duitsland gecontroleerd op geschikte meetstations.

Volgens de EU-richtlijn zijn de jaargemiddelden als volgt:[1]:

 • voor PM10: 40 μg/m3 (de daggrenswaarde is 50 μg/m3)
 • voor PM2,5: 25 μg/m3

Voor PM0,1 er zijn tot nu toe geen richtlijnen, wat behoorlijk problematisch is. Daarnaast lijkt Europa veel ruimhartiger te zijn met de toegestane fijnstofconcentraties dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Want hier liggen de grenswaarden meer dan de helft onder de vaste jaargemiddelden van de EU.[2].

Daarnaast worden de Europese grenswaarden in Duitsland soms fors overschreden. Dit geldt vooral voor droge winters, maar ook voor warme zomerdagen, waarbij de luchtuitwisseling langzamer plaatsvindt door lage windsnelheden. Het fijne stof verzamelt zich in de onderste luchtlagen en zorgt ervoor dat de meetnaald breed afbuigt. Op 23 januari 2017 vond PM bijvoorbeeld plaats op een meetpunt.10 Concentratie van 176 μg/m³ – de grenswaarde werd met een factor 3,5 overschreden. En ook andere meetpunten toonden dagwaarden boven de 50 μg/m³.[1].

Dergelijke “uitzonderlijke situaties”, waarbij de fijnstofconcentraties boven de EU-grenswaarden uitkomen, zijn helaas niet ongewoon.

Fijnstof – Hoe u uzelf kunt beschermen

Helaas kunnen we niet helemaal ontsnappen aan fijnstof. Zelfs op het platteland is schone lucht tegenwoordig niet meer gegarandeerd. U kunt echter stappen ondernemen om uzelf en uw gezin te beschermen tijdens dagen van hoge stress.

Vermijd indien mogelijk onnodig buiten te zijn wanneer u wordt blootgesteld aan hoge niveaus van fijnstofvervuiling. De huidige waarden van uw regio zijn te vinden op de interactieve kaarten van de Rijnlands Instituut voor Milieuonderzoek of de Federaal Milieuagentschap.

Bij extreem hoge stress in het dagelijks leven of op het werk, bijvoorbeeld op bouwplaatsen, kunt u een fijnstofmasker* gebruiken.

Door ramen en kieren komen de gevaarlijke deeltjes ook in je eigen vier muren terecht. Hier kunt u Luchtreiniger helpen om de belasting te minimaliseren. Deze leiden de lucht door een modern filtersysteem, waar fijnstof en andere verontreinigende stoffen worden vastgehouden. Het resultaat: frisse kamerlucht om diep in te ademen!