Wat is smog? Oorsprong en impact

Wat is smog?

Smog is een fenomeen van extreme luchtvervuiling. Het treedt op wanneer luchtverontreinigende stoffen een zeer hoge concentratie bereiken en tegelijkertijd voorkomen de weersomstandigheden het drijven van deze stoffen. Vooral grote steden worden getroffen. In Duitsland zijn smogrampen sinds het begin van de jaren ’90 grotendeels voorkomen door strenge maatregelen tegen luchtvervuiling. In andere landen zijn ze vandaag de dag echter nog steeds een groot probleem.

Peking, december 2016: Een dikke grijze sluier hangt al dagen boven de stad. Het doet denken aan een mengeling van rook en mist en beneemt mensen de adem. De lucht is niet zichtbaar en je kunt de hand nauwelijks voor je ogen zien… Een soortgelijk scenario deed zich voor in november 2017 in de Indiase hoofdstad New Delhi. de Indian Medical Association heeft hier een gezondheidsnoodtoestand uitgeroepen.

Deze metropolen lijden aan smog. Een term die is afgeleid van een combinatie van de twee Engelse woorden Rook (rook) en Mist (mist) werd gecreëerd. Een term die niet toepasselijker kan zijn. Peking en New Delhi zijn niet de enige steden waar smogwaarschuwingen worden afgekondigd. Wereldwijde luchtvervuiling draagt bij aan het feit dat steden over de hele wereld soms dreigen te stikken.

Wat is smog?

Emissies van transport, industrie en landbouw geven verontreinigende stoffen af in de lucht die we elke dag inademen. Het gaat onder meer om vaste deeltjes zoals fijnstof en roet, of gassen als ammoniak, stikstofoxiden en broeikasgassen. De stoffen mengen en reageren met elkaar in complexe chemische reacties. Op deze manier worden verdere secundaire luchtverontreinigende stoffen geproduceerd. Deze luchtvervuiling – een verraderlijk mengsel van giftige stoffen – is nu in verschillende mate over de hele wereld te vinden.

Luchtverontreinigende stoffen zijn zo klein dat ze niet met het blote oog kunnen worden gezien. Onder bepaalde omstandigheden kan de concentratie in een regio echter zo hoog oplopen dat het zicht ernstig wordt beperkt en het gezondheidsrisico toeneemt. De luchtvervuiling wordt herkenbaar als smog.

Hoe ontstaat smog?

Smog komt vooral voor in grote steden, die een bijzonder hoge mate van luchtvervuiling hebben als gevolg van verkeer en industrie. Het wordt veroorzaakt door hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen in combinatie met ongunstige weersomstandigheden met weinig wind. De verontreinigende stoffen verspreiden zich niet en hopen zich op in het milieu in de vorm van een dichte rokerige mist. Deze aandoening kan enkele uren tot enkele weken duren. Een ongunstige topografie, zoals een bekkenlocatie, kan ook de vorming van smog bevorderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen winter- en zomersmog

Wintersmog

In koude maanden is er een risico op wintersmog in stedelijke gebieden. De belangrijkste vervuilers zijn zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide en stof dat door kolencentrales, auto’s en/of houtkachels in de lucht wordt gepompt. Zwaveldioxide reageert in de lucht met water om zwavelzuur en zwavelzuur te vormen – een giftig mengsel.

Wintersmog heeft in het verleden veel levens geëist in Europa. In Londen stierven in december 1952 ongeveer 12.000 mensen als gevolg van de catastrofale “Great Smog”. 10 jaar later was er een wintersmog in het Ruhrgebied, die het leven kostte aan 150 mensen.[1]. Hoewel de luchtkwaliteit in Duitsland aanzienlijk is verbeterd, speelt wintersmog nog steeds een serieuze rol in landen als China of India, maar ook Polen en Frankrijk.

Zomerse smog

Onder zonnestraling worden fotooxidanten gevormd uit primaire luchtverontreinigende stoffen, zoals stikstofoxiden of koolmonoxide. Dit omvat met name ozon, een schadelijk irriterend gas in de buurt van de grond. Halverwege de jaren ’90 werden lokaal forse maatregelen genomen vanwege zomersmog in Duitsland.[2] – inclusief snelheidsbeperkingen op snelwegen of autovrije zondagen.

Dergelijke hoge ozonniveaus zijn tegenwoordig niet meer gebruikelijk in Duitsland.[3], maar in steden als Los Angeles of Mexico-Stad. Toch kunnen er nog steeds ongezonde concentraties worden bereikt tijdens hittegolven in Duitsland. ActueelU kunt de waarden voor uw woonplaats online bekijken bij het Rheinisches Institut für Umweltforschung of het Federaal Milieuagentschap.

Effecten van smog

Smog wordt veroorzaakt door een combinatie van verschillende luchtverontreinigende stoffen. De negatieve effecten op gezondheid en milieu zijn navenant divers. Deze komen overeen met die van luchtvervuiling in het algemeen. Smog wordt echter verergerd door de bijzonder hoge concentratie verontreinigende stoffen – de hoge dosis maakt deze vorm van luchtvervuiling nog schadelijker. In de zomersmog leidt de hoge ozonvervuiling ook tot irritatie van de slijmvliezen, ogen en luchtwegen.

De gezondheidsgevolgen van smog zijn onder meer: [4,5]:

 • Hoofdpijn
 • Beperking van fysieke prestaties
 • Aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma
 • Hart- en vaatziekten tot hartaanval of beroerte
 • Kanker
 • Verstikking

Maatregelen – Wat te doen tegen smog?

In Duitsland is de luchtkwaliteit sinds de hereniging aanzienlijk verbeterd. Het laatste smogalarm werd in januari 1989 afgekondigd in de regio Leipzig (toen nog DDR). Dit is vooral te danken aan de introductie van verbeterde filter- en katalysatortechnologie en het verdwijnen van de DDR-industrie. Smogregels werden toen afgeschaft. In andere landen – ook binnen Europa – blijft smog echter een serieus probleem.

Bovendien betekent “geen smog” niet automatisch “geen blootstelling aan luchtvervuiling”. In Duitse steden ligt de fijnstofvervuiling bijvoorbeeld soms boven de EU-grenswaarden.[5].

Smog en luchtvervuiling in het algemeen kunnen uiteindelijk alleen worden bestreden met krachtige maatregelen gericht op het verminderen van emissies en/of ozonvorming..

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Filter- en katalysatortechnologie
 • Vermindering van de emissies van ozonprecursoren
 • Voorschriften voor industriële installaties
 • Beperking van kolenstroom en uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen
 • Beperking van het verkeer, bijvoorbeeld door milieuzones in binnensteden, snelheidslimiet, uitbreiding van het openbaar vervoer, rijverbod in acute gevallen
 • Voorlichting van de bevolking

Terwijl in sommige landen dergelijke maatregelen al zijn of worden ingevoerd, mislukt het in andere landen vanwege de overheid en de uitvoering.

Daarnaast kunt u persoonlijke maatregelen nemen voor uw eigen veiligheid in het geval van smog of verhoogde ozonniveaus. Vermijd buiten zijn als dat mogelijk is en vermijd buitensporten ten koste van alles. Een luchtreiniger kan ook zorgen voor gezonde lucht in ruimtes.