Window Contact Switch: Gids &Vergelijking

Wat is het doel van een raamcontactschakelaar en is de aankoop zinvol voor mij?

Of het nu gaat om een open haard, een kachel of een gasketel – bij decentrale haarden giftige gassen worden altijd geproduceerd in afgesloten ruimtes. Zuurstof wordt verbrand en geproduceerd Koolmonoxide, die zeer giftig is. Zorg daarom altijd voor voldoende toevoer van frisse lucht.

Als u tegelijkertijd een Afzuigkap , bestaat ook het risico dat een Onderdruk , die voorkomt dat de giftige gassen naar boven verdampen. In plaats daarvan trekt hij ze de kamer in en verdeelt ze. Deze gevaarlijke situatie kan worden verzoend met een Raamcontactschakelaar Vermijd het heel eenvoudig. De schakelaar voorkomt de vorming van de onderdruk. Het zorgt ervoor dat de afzuigkap alleen ingeschakeld kan worden als de ramen open staan.

Als u een open haard in uw huis heeft, zoals een Haard, en tegelijkertijd een afzuigkap gebruiken, maakt de aankoop van een Raamcontactschakelaar het is in ieder geval zinvol om voor de nodige veiligheid te zorgen.

Gevaar bij afwezigheid van raamcontactschakelaar houtkachel

Gevaar bij ontbrekende raamcontactschakelaar

Juiste installatie Raamcontactschakelaar houtkachel

Raamcontactschakelaar nodig voor kachel & afzuigkap

Wat is het gevaar van open haarden, zoals een open haard, in woonkamers?

Het gevaar van open haarden in woonkamers ligt in de stoffen die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces. Het gevaarlijkst is het volledig geurloze en smaakloze, evenals onzichtbare koolmonoxide (CO). Zelfs een paar ademhalingen van het gas kunnen leiden tot Symptomen van vergiftiging of leiden tot de dood.

Minder dramatisch maar niet verwaarloosbaar is ook het feit dat een brand in woonkamers de zuurstof uit de kamerlucht verbruikt, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen zonder voldoende toevoer van frisse lucht. Naast CO vervuilen de kleinste roetdeeltjes en andere stoffen de lucht, wat ook het welzijn van de bewoners aantast. We moeten dus niet beknibbelen op Raamcontactschakelaar wat dit alles voorkomt door voldoende frisse lucht te leveren.

Welke prijsklassen zijn er voor raamcontactschakelaars en welk model is geschikt voor mij?

Er is een vrij brede prijsklasse voor luchtafvoerregelapparatuur. Eenvoudige modellen die zonder radio werken zijn al verkrijgbaar vanaf zo’n 15 euro. Vanaf zo’n 30 euro zijn er radiografisch bestuurbare modellen, die iets complexer zijn om te produceren.

Het voordeel van Draadloze raamcontactschakelaars, ligt in de ongecompliceerde installatie. Ze zijn ideaal voor retrofitting in oude gebouwen.
Er zijn echter ook modellen voor maximaal 300 euro. Deze hebben verschillende aanvullende functies. Naast de toevoer van verse lucht kunnen ze bijvoorbeeld met temperatuursensoren de kamertemperatuur meten en reageren op veranderingen.

Andere modellen reageren op de lichtomstandigheden, bieden Inbraakbeveiliging of kan zelfs worden bediend via de W-Lan. Of u deze extra functies nodig hebt, is geheel aan u. In principe geldt: hoe goedkoper Raamcontactschakelaar goed en de prijs zegt niet per se iets over de kwaliteit.

Een goed advies is altijd om te kijken naar de meningen van de klant over de verschillende modellen.

Moet het een raamcontactschakelaar zijn of zijn er alternatieven?

Het hoeft niet altijd een Raamcontactschakelaar Hoewel dit de gemakkelijkste manier is om te zorgen voor voldoende toevoer van frisse lucht binnenshuis. Er zijn verschillende alternatieven die ook naleving van de Verbrandingsverordening (FeuVo) zijn gegarandeerd. Kortom, u moet altijd voorzichtig ventileren en ook de kamerlucht regelen door schokventilatie te gebruiken.

Zogenaamde luchtafvoertoevoer luchtingswanddoorvoerunits werken in op een opkomende Onderdruk tegen. Deze moeten echter vooraf door een schoorsteenveger worden gecontroleerd om te zien of er voldoende toevoerlucht doorheen stroomt.

In plaats van een raamdrukschakelaar te installeren, kunt u Afzuigkappen met een luchtdrukmonitor. Dit zorgt ervoor dat de stroomvoorziening van de afzuigkap wordt onderbroken wanneer de luchtdruk in de ruimte daalt (meer dan 4 Pa ten opzichte van externe druk). Wanneer de afzuigkap wordt omgezet naar de recirculatiemodus, wordt ook het gevaarlijke vacuüm voorkomen.

Het is ook altijd mogelijk om de ventilatiesituatie aan te passen door middel van verschillende structurele maatregelen. Deze moeten echter altijd worden vergeleken met de huiseigenaar, de buren en de geldende bouwvoorschriften. Het is niet altijd toegestaan om de gevel te veranderen, bijvoorbeeld door een kern te boren.

Er zijn ook ruimte-luchtonafhankelijke haarden, waarbij de gelijktijdige werking van een afzuigkap of andere afvoerluchtinstallaties geen probleem is. Hiervoor moet aan bepaalde bouwkundige voorwaarden worden voldaan en moet de haard een goedkeuring hebben die voldoet aan de hogere afdichtingseisen.

De belangrijkste wettelijke vereisten

In principe is de Verbrandingsverordening (FeuVo). Het vermeldt onder meer in §4 Lijst van open haarden:

  • “(2) Binnenluchtafhankelijke openhaarden mogen alleen worden geïnstalleerd in ruimten, woningen of gebruikseenheden van vergelijkbare grootte waaruit lucht wordt onttrokken door middel van ventilatoren, zoals ventilatie- of heteluchtverwarmingssystemen, afzuigkappen, afvoerluchtdrogers, indien de gelijktijdige werking van de openhaarden en de luchtafzuigsystemen door veiligheidsvoorzieningen wordt verhinderd, of
  • de uitlaatgasroutering wordt bewaakt door speciale veiligheidsvoorzieningen, of
  • de uitlaatgassen van de open haarden worden afgevoerd via de luchtafzuigsystemen, of
  • het ontwerp of het ontwerp van de luchtafzuigsystemen waarborgt dat er geen gevaarlijke negatieve druk kan ontstaan.”

Afhankelijk van het land gelden verschillende regels en voorschriften voor de gelijktijdige werking van ventilatiesystemen, afzuigkappen en ventilatoren met ruimteluchtafhankelijke haarden, zoals kachels of open haarden.

In principe is gezamenlijke exploitatie niet toegestaan vanwege de risico’s. Ventilatiesystemen mogen alleen worden geïnstalleerd in een Kamer met open haard kan worden gebruikt als er geen negatieve druk van meer dan 4 Pa kan worden opgebouwd. Dit komt overeen met 0,04 mbar.

Door middel van maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende Toevoer van verse lucht , zoals de installatie van een Raamcontactschakelaar, kan dit doel worden bereikt.