Iplv begrijpen: geïntegreerde deelbelastingswaarde uitgelegd (AC, chillers)

IPLV of Ikntegrated Pkunst-LOad VAlue is een metriek die wordt gebruikt voor het adequaat beoordelen van de energie-efficiëntie van koelmachines en airconditioners in realistische omstandigheden.

De belangrijkste maatstaf die we gebruiken voor de energie-efficiëntie van elk HVAC-apparaat is COP (Coefficient Of Performance). Aanvullende statistieken omvatten EER-, SEER-, CEER- en HSPF-classificaties.

Waar past IPLV in?

EER-classificatie geeft u bijvoorbeeld de energie-efficiëntie van een airconditioner wanneer deze op 100% koelvermogen werkt. Het is een eenvoudige metriek, maar het ontbreekt om te beschrijven hoe een AC-eenheid daadwerkelijk presteert in praktische omstandigheden. Dat komt omdat een ac minder dan 5% van de tijd op 100% koelvermogen kan werken. Hoe zit het met andere tijden?

Hier komt de IPLV om de hoek kijken. IPLV wordt gebruikt om de praktische energie-efficiëntie van koelmachines en airconditioners bij verschillende (meer realistische) belastingen te beschrijven. IPLV wordt niet alleen berekend bij 100% output, maar ook bij 25%, 50% en 75% output.

Notitie: EER en COP zijn per definitie subgroepen van IPLV. We hebben het over IPLV EER en IPLV COP.

In wezen is integrated part load value een gewogen gemiddelde van deze 4 laadpunten. Dat betekent dat u de energie-efficiëntie bij deellasten (25%, 50%, 75%) kunt beoordelen; vandaar de ‘Part-Load’ in IPLV.

Hoe bereken je IPLV eigenlijk? Hier is de formule:

IPLV-formule

IPLV wordt berekend als een gewogen gemiddelde van 4 laadpunten. De berekening gaat ervan uit dat een koelmachine of airconditioner werkt (u vindt de vergelijking hieronder):

  • 12% van de tijd bij 25% belasting (D in de vergelijking).
  • 45% van de tijd bij 50% belasting (C in de vergelijking).
  • 42% van de tijd bij 75% belasting (B in de vergelijking).
  • 1% van de tijd bij 100% belasting (A in de vergelijking).

Hier is de volledige IPLV-formule:

IPLV = 0,01A + 0,42 B + 0,45C + 0,12 D

We gebruiken deze vergelijking altijd om IPLV te berekenen. Het belangrijkste deel is hoe je daadwerkelijk meet hoeveel de realistische 25%, 50% en 75% belasting is:

Hoe wordt IPLV gemeten?

Het meten van koelbelastingen op deze 4 punten wordt over het algemeen gemeten door AHRI, volgens de bestaande standaard AHRI-normen.

Wanneer AHRI de belastingen meet op 25%, 50% en 75%, voeren ze eenvoudig de metingen in de gewogen gemiddelde IPLV-vergelijking in en berekenen ze de IPLV.

Nu is het meten van deze belastingen niet altijd mogelijk. Daarom heeft niet elke airconditioner of koelmachine een gespecificeerde IPLV-waarde.

De problemen die verhinderen dat IPLV adequaat wordt gemeten, zijn onder meer:

  • Variaties in het ontwerp van distributiesystemen.
  • Verschillende klimaatomstandigheden.
  • Onvoorspelbare temperatuurschommelingen.
  • Moeilijkheid om de belasting constant te houden op 25%, 50% of/of 75%.

Ondanks deze problemen willen we nog steeds de realistische belasting en het daaruit voortvloeiende energieverbruik van airconditioners en koelmachines meten.

Dat waarom wanneer we IPLV niet adequaat kunnen meten (met voldoende lage meetfout), gebruiken we twee andere waarden om de energie-efficiëntie nauwkeuriger te beoordelen: Nplv en Splv.

U kunt hier een soortgelijke uitleg lezen over wat NPLV of Net Part-Load Value is. Om al deze statistieken volledig te begrijpen, is het raadzaam dat u zich ook hier informeert over SPLV of specifieke deelbelastingswaarde.

Inhoudsopgave